Príbehy z regálov. Od predmetu k exponátu…

Pri zrode múzeí stála vždy zberateľská činnosť, snaha sústrediť umelecké a iné materiálne doklady minulosti, snaha (možno márna) zachytiť deje minulé. Táto činnosť je dnes zakotvená v zákone, ale aj keby tomu tak nebolo, nadobúdať a meniť rôzne predmety na zbierky a vytvárať tak zbierkové fondy patrí k základným aktivitám múzejníkov a múzejníčok na celom svete.SNM-Spišské

viac

Majster Pavol z Levoče Ruky a zlato v službe ducha

Mária Novotná – Alena Piatrová (eds.) Výstava Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha je voľným pokračovaním výstavy, ktorá pod názvom Tesori gotici dalla Slovacchia. L´arte del tardo gotico medioevale in Slovacchia (Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie neskorého stredoveku na Slovensku) predstavila výber slovenského výtvarného umenia z

viac

Majster Pavol z Levoče a jeho doba

Diela Majstra Pavla boli v minulosti dvakrát predmetom medzinárodných konferencií. Spravidla sprevádzali výstavné prezentácie (1967, 1987) jeho diela. V podobnom duchu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia „Majster Pavol z Levoče a jeho doba“ v roku 2017. Sumarizovala stav výskumov diela Majstra Pavla za posledných tridsať rokov. Bolo to obdobie, ktoré charakterizovali najmä reštaurátorské realizácie, vrátane reštaurovania

viac

Lőcse 1918 – Levoča 1919

SNM-Spišské múzeum v Levoči a tunajší archív sú inštitúcie, ktoré majú k sebe veľmi blízko. Ich spolupráca má dlhoročnú tradíciu. Stojí na pevných základoch na vzájomnej dôvere, ochote, úcte, porozumení a samozrejme erudícii. Svedčia o tom početné spoločné aktivity – výstavy, prednášky, konzultácie, výskum prameňov či výmena publikácií. Napokon i rovnomenná výstava k stému

viac

ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2014 – 2017

Acta Musaei Scepusiensis 2014 – 2017 vychádza po štyroch rokoch a prináša najzaujímavejšie výsledky vedeckých výskumov, rôznych odborných a kultúrnych aktivít nielen pracovníkov nášho múzea, ale aj ľudí, ktorých oslovujeme, aby sa s nami podelili so svojimi bádaniami. V predkladanej (štvor)ročenke, v poradí siedmej, ponúkame štúdie z oblasti archeológie, histórie a dejín umenia. Napriek ich tematickej rôznorodosti,

viac

ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2018 – 2019

Ročenka Acta Musaei Scepusiensis 2018 – 2019 vychádza po dvoch rokoch. Tešíme sa, že prvý raz po dlhom čase v nej majú prevahu výsledky najnovších etnologických výskumov. Tie sa venovali najmä duchovnej a materiálnej kultúre obcí stredného Spiša. Novinkou je pripojený USB kľúč, ktorý obsahuje autentické audio- a videozáznamy tradičnej ľudovej hudby,

viac

Katalóg k výstave In Nomine Civitatis Leutscha

In Nomine Civitatis LeutschaO tých, čo zanechali svoju stopu Katalóg výstavyVydalo Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum, Levoča 2021Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sumou 1000 € v rámci výzvy predsedu PSk 2021 Zostavila: PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková Texty: Mgr. Zuzana Demčáková, PhDr. Mária Novotná, PhDr. Dáša Uharčeková PavúkováFotografie: Mgr.

viac

Kniha o Spišskom hrade je v predaji

Kniha o Spišskom hrade vznikla zhodou viacerých okolností. Dôležitým momentom boli výsledky architektonicko-historického výskumu v rokoch 2007 – 2008, ktorý mal pôvodne rezumovať predchádzajúce poznatky, lebo „všetko podstatné už o hrade povedané bolo“. Ukázalo sa, že medziodborová spolupráca viacerých odborníkov dokázala priniesť viac než zaujímavé výsledky a k tým najdôležitejším

viac