• Upozornenie

    Všetky výstavné siene a expozície Spišského múzea v Levoči sú zatvorené!

  • Za dverami

    Zábavné činnosti z múzea na vyplnenie času

  • Varovanie!

    Pohyb v okolí Spišského hradu obmedzený!

Otváracie hodiny : Levoča

Momentálne zatvorené!

Otváracie hodiny : Spišský Hrad

Momentálne zatvorené!

Sociálne siete
Kontakt

e-mail: info@spisskemuzeum.com
tel: +421 53 4512786

SNM-SML

Spišské Múzeum v Levoči

Spišské Múzeum

Spišské múzeum v Levoči je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia.

Viac

Sídelná budova

Expozícia je umiestnená v jednom z architektonicky najpôsobivejších...

Spišský Hrad

Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu...

Historická Radnica

K architektonicky najpôsobivejším stavbám levočského námestia patrí, okrem chrámu...

Dom Majstra Pavla

Aké boli osudy najslávnejšieho umelca spájaného s Levočou? Kde žil a tvoril majster...

Výstavy

Aktuálne výstavy

Príbehy z regálov

Príbehy z regálov

Od predmetu k exponátu... Rytiny, olejomaľby, kresby, plastiky, archívne dokumenty, zbrane, kroje, fotografie... 13 príbehov vás prevedie umením a históriou od gotického umenia po 20. storočie,...

Viac
Leucha 1249

Leucha 1249 - Leutscha 1400

Levočský kronikár Viktor Greschik (Grešik) vo svojom diele o vzniku mesta napísal: „Bezprostredné okolie dnešného mesta bolo obývané už pred tisícročiami. V úzkom údolí a pod ochranou susedných vyvýšenín, ktoré slúžili ako strážne veže, sa už veľmi dávno zhromažďovali pôvodné skupiny ľudí. Tieto skupiny putovali popri tokoch riek sem a tam hľadajúc pre seba ryby a divú zver a pre svoj dobytok dobrú pastvinu...

Viac
Výstavy

Stále expozície

História mesta Levoče

História mesta Levoče

Mesto vzniklo po tatárskom vpáde po roku 1241. Zakladali ho pôvodní slovanskí obyvatelia spolu s nemeckými kolonistami - Sasmi. Prvýkrát sa s pomenovaním Levoča stretávame v listine kráľa Belu IV. z roku 1249...

Viac
Život a dielo Majstra Pavla

Život a dielo Majstra Pavla

O živote MP toho veľa nevieme. Nevieme ani dátum ani miesto jeho narodenia. Nepoznáme ani jeho priezvisko, pretože v tomto období sa priezviska ešte veľmi nepoužívali. Odkiaľ pochádzal tiež nevieme. Možno prišiel z Poľska alebo Nemecka, lebo v týchto krajinách sa nachádzajú podobné diela...

Viac
Aktuality

Prečítajte si najnovšie správy