Katalóg k výstave Príbehy z regálov

SNM-Spišské múzeum v Levoči pripravilo výstavu zo svojej akvizičnej a zbierkovej činnosti výberom trinástich predmetov. Kurátori a kurátorky SNM-Spišského múzea v Levoči vybrali predmety, ktoré boli získané v uplynulých desiatich rokoch. Rozprávajú o nich a zároveň o práci v múzeu, ktorá nie je na očiach verejnosti. Deje sa v pozadí pred tým, ako sa z predmetu stane múzejná „položka“ alebo exponát výstavy. Trinásť príbehov je trinásť rozprávaní, napríklad o tom, ako náhodne získaný predmet doplní alebo objasní chýbajúce a niekedy úplne neznáme údaje či nové súvislosti k už existujúcim predmetom v zbierke múzea. O tom je príbeh Spod Spišského hradu, príbeh Aby bolo svetlo a príbeh Ľubovník bodkovaný. Inštinkt kurátorov múzea môže viesť k záchrane už temer zničeného diela, ako to opisuje Príbeh z garáže. Tento príbeh, ako aj príbeh V krajine črepov, zároveň ukazuje, že predmety často potrebujú svojich „záchrancov“, „lekárov“ a „ošetrovateľov“, ukazuje aká dôležitá je práca reštaurátorov a iných odborníkov, ktorí sa podieľajú na ich znovu oživení. Hoci sa akvizície často zdajú byť (a možno aj sú) náhodné, neúnavné, vedecké bádanie a trpezlivosť múzejníkov dokáže urobiť z jednotlivých predmetov ucelené kolekcie, ktoré často dávajú väčší a hlbší zmysel. Možno sa o tom presvedčiť v príbehoch Zachytené miesto, Týchto pár riadkov, Na ľevockej hure, Vešele v Uloži a Príbeh klobúka. Niekedy akoby si predmety samé našli cestu do múzea, čo je prípad pojednaný v takmer detektívnych príbehoch Dizajn a pohodlie a S výtvarným talentom a šľachtickým titulom. Individuálny prístup k výberu jednotlivých predmetov je badateľný aj v spôsobe ich interpretácie, čo pridáva na zaujímavosti trinástich textov, ktoré ponúkame v tomto katalógu.

Mária Novotná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *