Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Adresa: Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča

Telefonický kontakt: Informačné centrum - Sídelná budova: 053/451 2786

Informačné centrum - Spišský hrad: 053/454 1336

E-mail: info@spisskemuzeum.com ; hrad@levonet.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Nedeľa: 9:00 - 17:00

PhDr. Mária Novotná

Riaditeľka

Ing. Peter Uhrinovský

Oddelenie ekonomickej činnosti a kontroly

e-mail: peter.uhrinovsky@snm.sk

Mgr. Lucia Laciňáková

Knihovníčka Spišského múzea v Levoči

tel. č: 053/2457 100 e:mail: lucia.lacinakova@snm.sk

PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková

Zástupkyňa riaditeľky

Ing. Zdenka Sninčáková

Oddelenie investičnej a prevádzkovej činnosti

e-mail: zdenka.snincakova@snm.sk

Mgr. Martina Macejová

Oddelenie dokumentácie a správy zbierok

e-mail: martina.macejova@snm.sk

SML – Spišské múzeum v Levoči

054 01 Levoča

Námestie Majstra Pavla č. 40

IČO: 00164721

DIČ: 2020603068

IČ DPH: SK2020603068

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK31 8180 000000 7000243725