Objekty a expozície v Levoči

Levoča a SML

SNM–Spišské múzeum - jedno z najstarších múzeí na Slovensku spravuje viac ako 12 000 zbierkových predmetov v štyroch expozíciách a troch výstavných sieňach. História a umenie mesta a regiónu sú prezentované v Dome Majstra Pavla a v historickej radnici v Levoči.

Prezentácie múzea spájajú históriu so súčasným pohľadom. Múzeum sa môže pochváliť jemnými líniami gotickej Márie Magdalény z Danišoviec, jedinečným dielom rezbára Majstra Pavla z Levoče či Levočskou bielou paňou.

Naše Objekty

Card image cap

Sídelná budova

Námestie Majstra Pavla 40

Card image cap

Historická Radnica

Námestie Majstra Pavla 2

Card image cap

Dom Majstra Pavla

Námestie Majstra Pavla 20

Card image cap

Staré Múzeum

Mäsiarska 18

Upozornenie

Na základe nariadenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave, Vám oznamujeme, že všetky expozície a výstavné siene Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči budú od 9. 3. 2020 do 23. 3. 2020 zatvorené.

From 09th of March untill 23rd of March 2020 all the expositions and exhibition halls of Slovak national museum - Spiš museum in Levoča will be closed according to the order of the Ministry of Culture of Slovak republic in Bratislava.

V Levoči dňa 9. 3. 2020

Výstavy

Aktuálne výstavy

Príbehy z regálov

Príbehy z regálov

Od predmetu k exponátu... Rytiny, olejomaľby, kresby, plastiky, archívne dokumenty, zbrane, kroje, fotografie... 13 príbehov vás prevedie umením a históriou od gotického umenia po 20. storočie,...

Viac
Leucha 1249

Leucha 1249 - Leutscha 1400

Levočský kronikár Viktor Greschik (Grešik) vo svojom diele o vzniku mesta napísal: „Bezprostredné okolie dnešného mesta bolo obývané už pred tisícročiami. V úzkom údolí a pod ochranou susedných vyvýšenín, ktoré slúžili ako strážne veže, sa už veľmi dávno zhromažďovali pôvodné skupiny ľudí. Tieto skupiny putovali popri tokoch riek sem a tam hľadajúc pre seba ryby a divú zver a pre svoj dobytok dobrú pastvinu...

Viac
Výstavy

Stále expozície

História mesta Levoče

Mesto vzniklo po tatárskom vpáde po roku 1241. Zakladali ho pôvodní slovanskí obyvatelia spolu s nemeckými kolonistami - Sasmi. Prvýkrát sa s pomenovaním Levoča stretávame v listine kráľa Belu IV. z roku 1249...

Viac

Život a dielo Majstra Pavla

O živote MP toho veľa nevieme. Nevieme ani dátum ani miesto jeho narodenia. Nepoznáme ani jeho priezvisko, pretože v tomto období sa priezviska ešte veľmi nepoužívali. Odkiaľ pochádzal tiež nevieme. Možno prišiel z Poľska alebo Nemecka, lebo v týchto krajinách sa nachádzajú podobné diela...

Viac

Otváracie hodiny a Cenník

Informácie

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné ZDARMA!

Otváracie hodiny

 • Pondelok 9:00 - 17:00
 • Utorok 9:00 - 17:00
 • Streda 9:00 - 17:00
 • Štvrtok 9:00 - 17:00
 • Piatok 9:00 - 17:00
 • Sobota 9:00 - 17:00
 • Nedeľa 9:00 - 17:00
 • Posledný vstup hodinu pred zatvorením.

Vstupné

 • Dospelý 5€
 • Študent (ISIC) 4€
 • Senior 4€
 • Dieťa (6-18r) 3€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!