Slovenské Národné Múzeum - Spišské Múzeum v Levoči

Spišské múzeum v Levoči je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia. Rôznorodý zbierkový fond múzea je prezentovaný v niekoľkých expozíciách, z ktorých najnavštevovanejšie sú Spišský hrad a expozícia Majstra Pavla z Levoče, tvorcu najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý zdobí kostol sv. Jakuba v Levoči. Múzeum sídli v renesančnom meštianskom dome na námestí Majstra Pavla v Levoči.

Spišské múzeum v Levoči má vo vlastníctve tieto objekty:

Naše Objekty

Card image cap

Sídelná budova

Námestie Majstra Pavla 40

Card image cap

Spišský Hrad

49°00′00″S 20°46′06″V Žehra

Card image cap

Historická Radnica

Námestie Majstra Pavla 2

Card image cap

Dom Majstra Pavla

Námestie Majstra Pavla 20

História.

SNM-Spišské múzeum v Levoči bolo založené v roku 1884 z iniciatívy Spišskej dejepisnej spoločnosti (Spišský dejepisný spolok). Dva roky po založení otvorilo svoju prvú expozíciu v historickej radnici v Levoči a málokto by vtedy predpokladal, že múzeum s narastajúcim zbierkovým fondom zostane v dvoch miestnostiach radnice ešte ďalších päťdesiat rokov. Prvé zbierky múzeu darovalo v roku 1886 mesto Levoča, ale koncom storočia už spravovalo mestský archív a knižnicu s 235 zväzkami kníh. V roku 1937 múzeum zmenilo štatút a z múzea Spišskej historickej spoločnosti vzniklo Mestské múzeum so sídlom v budove mestskej zbrojnice na Mäsiarskej ulici. Tu bola otvorená prvá veľká expozícia z historických, archeologických a umeleckohistorických zbierok múzea. Po vojne prešlo múzeum viacerými zmenami. V roku 1955 dostalo do správy budovu radnice v Levoči, ktorá bola až do roku 1982 jeho sídlom, a v nej bola inštalovaná expozícia histórie mesta. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia boli pre plánované nové expozície múzea rekonštruované dva meštianske domy na námestí. V roku 1982 bola ukončená obnova meštianskeho domu č. 40 (tzv. Hainov dom), ktorý sa stal novým sídlom múzea a jeho umeleckohistorickej expozície. Expozícia s názvom Výtvarná kultúra na Spiši bola otvorená v roku 1983. O štyri roky neskôr otvorilo múzeum v ďalšom meštianskom dome č. 20 na námestí expozíciu venovanú životu a tvorbe známeho neskorogotického rezbára Majstra Pavla z Levoče. V historicky zlomovom roku 1989 múzeum prestalo pre verejnosť sprístupňovať farský kostol sv. Jakuba a do správy získalo Spišský hrad. Nasledujúce desaťročie bolo pre inštitúciu náročné hlavne v tom, že sa často menil jeho zriaďovateľ. V roku 2002 sa levočské múzeum stalo súčasťou Slovenského národného múzea ako jedno z jeho špecializovaných pracovísk.

Múzeum dnes spravuje okolo 14-tisíc zbierok, ktoré verejnosti sprístupňuje v štyroch objektoch formou samostatných expozícií a prostredníctvom rôznych výstav.