Katalóg k výstave In Nomine Civitatis Leutscha

In Nomine Civitatis Leutscha
O tých, čo zanechali svoju stopu

Katalóg výstavy
Vydalo Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum, Levoča 2021
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sumou 1000 € v rámci výzvy predsedu PSk 2021

Zostavila: PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková

Texty: Mgr. Zuzana Demčáková, PhDr. Mária Novotná, PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
Fotografie: Mgr. Miriama Lačná, Peter Župník
Recenzovala: Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
Layout: Mgr. art. Matúš Lányi, ArtD.

Tlač: DMC, s.r.o.
Vydanie: prvé
Náklad: 300

SNM-Spišské múzeum v Levoči ďakuje za spoluprácu, zapožičanie exponátov a za poskytnutie fotografického materiálu inštitúciám:
Farskému úradu a kláštoru minoritov v Spišskom Štvrtku, Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote, NBS-Múzeu mincí a medailí v Kremnici, Múzeu v Kežmarku, Podunajskému múzeu v Komárne, Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvu Spišské Podhradie, Rímskokatolíckemu farskému úradu v Levoči, Slovenskej národnej knižnici v Martine, SNM-Múzeu Betliar, SNM-Historickému múzeu v Bratislave, Šarišskej galérii v Prešove, Šarišskému múzeu v Bardejove

ISBN: 978-80-8060-512-4

Recenzia výstavy In Nomine Civitatis Leutscha v Artalku.cz

Nestáva sa často, že zástupca Slovenskej národnej galérie pochváli Slovenské národné múzeum. Príčinou je aj prirodzená rivalita medzi oboma inštitúciami. Ale autor recenzie výstavy In Nomine Civitatis Leutscha Dušan Buran (kurátor starých zbierok SNG) si všíma odvážne podrobenie historickej témy interdisciplinarite. Prečítajte si recenziu na artalk.cz