Program na september a október 2020

Program v Spišskom múzeu v Levoči a na Spišskom hrade bude pokračovať aj počas babioletných dní.