Sídelná budova

Sídelná budova Námestie Majstra Pavla č. 40

Meštiansky dom na dnešnom Námestí Majstra Pavla č. 40 má bohatú minulosť. Známy je tiež pod názvom Hainov dom alebo Štúrovské lýceum. Pôvodne stredoveký objekt bol v polovici 16. storočia upravený takmer do dnešnej podoby. V prednom trakte objektu sa počas rekonštrukcie v rokoch 1974 – 1982 odkryli renesančné nástenné maľby, portál s delfínmi z roku 1530 i maľovaný trámový strop. Dom vlastnili viacerí zaujímaví ľudia. Jedným z prvých bol spišský prepošt Ján Horváth, ktorý nechal zhotoviť spomínaný portál. Po ňom sa tu usadil švagor Majstra Pavla, Ladislav Polierer a zanechal v miestnosti na prízemí nástenné maľby datované rokmi 1542 a 1543. O dva roky zomrel a dom v roku 1550 pri veľkom požiari vyhorel. Neskôr ho vlastnili viacerí obchodníci.

Začiatkom 17. storočia patril Františkovi Máriássimu a v popise domu sa uvádzalo, že na prízemí mal vykurovanú izbu a vo dvore maštale pre štyri kone. V polovici 17. storočia sa už spomína veľká sála na poschodí. Dom sa v roku 1672 dostal do vlastníctva mesta, ktoré ho predalo vtedajšiemu evanjelickému farárovi Jánovi Serpiliovi a ten ho odkázal svojmu zaťovi, známemu levočskému kronikárovi Gašparovi Hainovi. Začiatkom 18. storočia ho rodina Hainovcov darovala evanjelickej cirkvi a tá v objekte zriadila školu – lýceum, s ktorým sú spojené aj osudy mnohých štúrovcov. Lýceum tu bolo do roku 1899.

Výstavná sieň

Po mnohých peripetiách a náročnej rekonštrukcii sa v roku 1982 dom s popisným číslom 40 stal sídlom múzea a o rok nato bola v prednom trakte otvorená umeleckohistorická expozícia s názvom Výtvarná kultúra na Spiši. Sídlo múzea je v objekte dodnes a priestory expozície sa zmenili na výstavnú sieň, v ktorej sú inštalované rozsiahle dlhodobé výstavy.

Aktuálna výstava

Je výstava príbehov trinástich vybraných zbierkových predmetov, získaných do fondu SNM-Spišského múzea v Levoči za posledných desať rokov. Za každým príbehom je odborná práca, ktorá sa deje v múzeách a galériách “za oponou“, nie na očiach verejnosti. Príbehy ukazujú cestu, ktorá viedla a vedie od získania predmetu do zbierok (kúpou, darom, výskumom), cez odborné spracovanie, ošetrenie až k prezentácii na výstavách či v expozíciách. Rozpráva aj o súvislostiach, o tom, ako vznikajú kolekcie diel, ako sa budujú muzeálne fondy. Rozpráva o práci kurátorov, reštaurátorov, dokumentaristov a všetkých tých, ktorí boli pred nami a aj tých, ktorí históriu múzea a jeho zbierky tvoria dnes.

Každý príbeh má svoj priestor, svoj svet. Trinásť svetov vytvorili kurátori múzea, aby porozprávali príbehy s názvami:

Spod Spišského hradu

V krajine črepov

Dizajn a pohodlie

Vešeľe v Uložu

Zachytené miesto

Príbeh z garáže

Na útok i obranu, na boj i zábavu

Na ľevockej hure

Aby bolo svetlo

S výtvarným talentom a šľachtickým pôvodom

Týchto pár riadkov

Príbeh klobúka

Ľubovník bodkovaný

(Mgr. Martin Stejskal, archeológ)

(Mgr. art. Martin Rosenberger, reštaurátor keramiky)

(PhDr. Mária Novotná, historička umenia)

(Mgr. Peter Kováč, etnológ)

(Mgr. Zuzana Jánošíková, Ph.D., historička umenia a Mgr. Lucia Laciňáková, knihovníčka)

(PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, historička umenia)

(PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, historička umenia

(Mgr. Peter Kováč, etnológ a Mgr. Lucia Laciňáková, knihovníčka

(PhDr. Mária Novotná, historička umenia)

(PhDr. Mária Novotná, historička umenia)

(Mgr. Zuzana Jánošíková, Ph.D., historička umenia)

(Mgr. Peter Kováč, etnológ)

(PhDr. Mária Novotná, historička umenia)

Na začiatku našej výstavy nájdete „telefónny zoznam“ všetkých zbierok, ktoré sme získali a nebolo ich málo.

Úplne prvým zbierkovým predmetom, ktorý je v evidencii múzea vedený pod evidenčným číslom SM-1, je obraz, olejomaľba s názvom Most cez rieku Seinu. Zatiaľ posledným zbierkovým múzejným predmetom s evidenčným číslom SM-14138 je Baranica (mužská pokrývka hlavy).

A ešte trochu štatistiky.

Za roky 2009 – 2019 pribudlo do zbierok múzea: 2 126 prírastkov, čo predstavuje 2 433 kusov, v celkovej nadobúdacej hodnote 132 413,60 €.

Za uplynulých desať rokov najviac predmetov – celkom 406 prírastkov i kusov – bolo získaných v roku 2010. Najdrahší zbierkový predmet stál 10 000 eur.

Oveľa viac informácií o svete nazývanom múzeum existuje v tabletoch, vizuálnych prezentáciách či zvukových záznamoch, ktoré nájdete priamo na výstave.

Otváracie hodiny a Cenník

Informácie

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné ZDARMA!

Otváracie hodiny

 • Pondelok 9:00 - 17:00
 • Utorok 9:00 - 17:00
 • Streda 9:00 - 17:00
 • Štvrtok 9:00 - 17:00
 • Piatok 9:00 - 17:00
 • Sobota 9:00 - 17:00
 • Nedeľa 9:00 - 17:00
 • Posledný vstup hodinu pred zatvorením.

Vstupné

 • Dospelý 5€
 • Študent (ISIC) 4€
 • Senior 4€
 • Dieťa (6-18r) 3€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!