Spišské múzeum opäť otvára svoje brány

Po dlhých týždňoch Vás radi privítame v našich expozíciách.

Výstava Leucha-Leuchovia pokračuje

Príbeh formovania mesta Levoča je prezentovaný vo forme multimediálnej výstavy v budove Historickej radnice v Levoči.

Kniha o Spišskom hrade v predaji

Kniha o Spišskom hrade vznikla zhodou viacerých okolností. Dôležitým momentom boli výsledky architektonicko-historického výskumu v rokoch 2007 – 2008, ktorý mal pôvodne rezumovať predchádzajúce poznatky, lebo „všetko podstatné už o hrade povedané bolo“. Ukázalo sa, že medziodborová spolupráca viacerých odborníkov dokázala priniesť viac než zaujímavé výsledky a k tým najdôležitejším patrila nová interpretácia stavebného vývoja hradného komplexu.