Čo bača, to strigôň. Poverové predstavy, magické úkony a praktiky pastierov oviec na Spiši.

Prednáša Mgr. Peter Kováč 23. 2.2023 (štvrtok) / 16:00 / Historická radnica Pohľad deväťdesiaty tretí Duchovný svet pastierov oviec minimálne do polovice 20. storočia utvárali poverové predstavy, obyčaje a viera v nadprirodzené sily a mágiu. Realita podľa nich mohla byť ovplyvniteľná rozličnými magickými rituálmi alebo úkonmi, ktorých znalosť sa na Spiši často spájala

viac

Fenomén smrti v stredoveku

2. – 5. október 2023 Historická radnica v Levoči, Námestie Majstra Pavla 2 SNM-Spišské múzeum v Levoči Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu. Konferenciu vedecky zastrešuje Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Dnes je smrť vytesňovaná na individuálnej spoločenskej úrovni, no v stredoveku bola všadeprítomnou a prirodzenou súčasťou kultúry našich predkov.

viac

Titiri Leutschovienses / Ľevocke bačove

Výstava „Titiri Leutschovienses/Ľevocke bačove“ prezentuje fenomén levočského ovčiarstva ako relevantnej súčasti mestského hospodárstva a spôsobu obživy koncom 19. storočia a v prvej tretine 20. storočia. Výstava prezentuje levočské ovčiarstvo v kontexte tradičného ovčiarstva na strednom Spiši a tradičného ovčiarstva mikroregiónu obcí ležiacich v juhovýchodnej časti Levočských vrchov. Prostredníctvom vystavených zbierkových predmetov, fotografií,

viac

Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor

Výstava prezentuje významnú osobnosť cirkevného, kultúrneho a spoločenského života prelom 19. a 20. stor. ŽIGMUND BUBICS bol cirkevným hodnostárom, umelcom, zberateľom a podporovateľom umenia I donátorom. Výstava ho prezentuje zo všetkých troch strán. Ako cirkevného činiteľa – prezentáciou predovšetkým memorabílií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach( napr.: pontifikálne črievice, kazula,

viac

Load More