Vchod do temnej jaskyne je na severozápadnej strane hradného kopca. Priamo pod hradom sa nachádza úžasný podzemný svet, ktorý v roku 2003 odkryl zaujímavé tajomstvo. Odhalili ho speleológovia a archeológovia.

Na konci úzkej pukliny spozorovali ľudské kosti, kožené mešce a niekoľko mincí, a zvyšky črepov keramiky z 1. až 2. storočia nášho letopočtu.

Na kamennej plošine, na ktorej teraz stojí Spišský hrad, bolo postavené rozľahlé hradisko ľudu púchovskej kultúry. Títo ľudia sa aktívne zapájali do obchodnej činnosti a mali čulé obchodné styky aj s vtedajšou veľmocou, s Rímom. V čase na sklonku 2. storočia, pravdepodobne majiteľa mincí, váženého obchodníka zastihla na tomto území nepredvídaná udalosť a hľadal úkryt. Našiel ho v útrobách temnej jaskyne, ktorá bola vtedy prístupná z hornej strany. Možno dnu vošiel a možno nešťastnou náhodou spadol. To nevieme. Vieme však, že z nej už nikdy nevyšiel. Ostal tam a na následky smrteľných zranení v jaskyni skonal. Dlhé storočia v jaskyni opatroval svoj, na vtedajšiu dobu, veľký majetok – kožené mešce, z ktorých sa ako v rozprávke vysypali strieborné rímske mince. Tak pomaly odhaľujú tajomstvá i jaskyne pod hradom a svedčia o význame tohto územia už od najstarších čias.

Back To Top