Archeologický výskum na Spišskom hrade

Autor: Martin Stejskal Od začiatku prvých prác na rozsiahlej rekonštrukcii ruín Spišského hradu uplynulo už vyše polstoročie. Počas tohto obdobia, najmä v jeho prvých dekádach, sa podarilo zakonzervovať a tým aj zachrániť podstatnú časť jeho architektúry. Aj v súčasnosti však zostávajú viaceré objekty, ktorých sa rekonštrukcia dosiaľ nedotkla, prípadne sa realizovala len

viac

súHRADnice22

Medzinárodný kultúrny festival súHRADnice22 ….iba raz za dva roky, iba na Spišskom hrade 13. august 2022 Program: 10:30Dobový sprievodmestom Spišské Podhradie 13.00Slávnostné otvoreniefestivalu 13:00 – 19.00historický šerm,orientálne a dobovétance, bubnová šou,kaukliari, divadelnépredstaveni a tanečné,šermiarske workshopy 13:00 – 16:00prezentačné stánky,detská zóna,maľovanie na tvár 20:00SIMA koncert 21:30Ohňová šou Účinkujú: SHŠ Artego, Páni

viac

Kresba pôdorysu katedrály Notre-Dame na nádvorí Spišského hradu

Notre-Dame na Spiši? Áno, na Spišskom hrade, obklopená hradnými múrmi spred ôsmych storočí. Kresba pôdorysu katedrály na ploche hradného nádvoria Spišského hradu v mierke 1:1 predstavuje jednu z najslávnejších stredovekých katedrál. Vytýčené body sú pospájané  inštalačnou páskou. Vykresľujú tak stavebný systém objektu – múry, stĺpy a klenby. Všetko tak, aby ten kto

viac