MAREK BRINCKO

Výstava sklárskeho výtvarníka Mareka Brincka v Starom kláštore minoritov v Levoči mapuje dekádu jeho tvorby od roku 2007 až po súčasnosť. Marek Brincko vyštudoval VŠVU, odbor sklárske výtvarníctvo v Bratislave. Venuje sa tvorbe tavenej sklennej plastiky. Výstava Dekáda- štvrtý rozmer je prierezom jeho tvorby od začiatku- od ukončenia vysokej školy, až po súčasnosť. Toto portfólio prác Mareka Brincka prezentuje jeho jednotlivé inšpiračné línie, ktorým sa venuje- geometrické obdobie, kolekcia  Svetelných brán, kolekcia Organica, kolekcia Aqua, Uranica kolekcia Plazma. Na začiatku tvorby sa autor venoval najmä geometrickým objektom- na výstave prezentuje toto obdobie Modrý objekt- časopriestor a Hviezdica. Silným inšpiračným zdrojom vo svojej tvorbe je pre autora gotická architektúra svojimi klenbami, lomeným oblúkom, hrubými múrmi a delovými strielňami- oknami. Na výstave je zastúpená dielom Crystal window/ Krištálové okno. Výraznou líniou tvorby Mareka Brincka je kolekcia Organica, kde spolupracuje ako autor so svojimi včelami, prostredníctvom ktorých šíri tzv. včelí kód, ktorý je odkazom na dedičstvo po svojom otcovi aj odkaz na potrebu ochrany prírody/ Včelí priezor, Modrý včelí plást, Tmavý včelí plást, Slnovrat/. Autor sa zaoberá aj myšlienkami alegórie kolobehu života a smrti i duchovnej podstaty bytia človeka vo vystavených dielach Strom života a Kniha života I., II. , ako aj zmenou skupenstva vody/ Permafrost i expanziou nahromadenej energie/ Uránové pole. Inštalácia týchto objektov v osobitom priestore klenieb starého kláštora so špeciálnym nasvietením objektov dodáva tejto  výstave magického génia loci.

Back To Top