Otváracie hodiny:

utorok – štvrtok 9:00 – 11:30 hod.; 12:00 – 15:00 hod.

piatok 9:00 – 11:30 hod.; 12:00 – 14:00 hod.


Knižnica SNM – Spišského múzea v Levoči patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR.  Vznikla v roku 1992, kedy sa usporiadal celý knižničný fond a svojim Knižničným poriadkom začal plniť svoju funkciu ako Knižnica múzeí a galérií. Fond knižnice je zameraný predovšetkým na históriu a dejiny umenia. Obsahuje vyše 14.000 knižničných jednotiek. V rokoch 1992-2016 knižnica sídlila v Dome Majstra Pavla, od roku 2016 je presťahovaná do zrekonštruovanej budovy na Mäsiarskej ulici č. 18. Pôvodné priestory v súčasnosti slúžia ako externý sklad, v ktorom sú uložené periodiká, zborníky, katalógy, bibliografie, preto požiadavky na tieto typy dokumentov sú vybavované na ďalší pracovný deň.

Súčasťou knižnice je aj Historický knižničný fond – tzv. staré tlače, ktoré sú spracované a ponímané ako zbierkový fond múzea. K jeho štúdiu je potrebný súhlas vedenia organizácie.

Knižnica poskytuje výpožičné, konzultačné a bibliograficko-informačné služby. Celý fond knižnice je určený len na prezenčné štúdium v študovni. Zoznam ročných prírastkov knižnice je pravidelne publikovaný v zborníku Acta Musaei Scepusiensis.


Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu:

  • zamestnaní čitatelia – 3 €
  • študenti, dôchodcovia, nezamestnaní – 2 €
  • pracovníci SNM a múzeí SR – 0 €
  • obnovenie čitateľského preukazu – 1 €

Poplatok za jednorazový vstup pre externých používateľov – 1 €


Mgr. Lucia Laciňáková
Knihovníčka
tel.: 053 2457 100

Back To Top