Dom Majstra Pavla

Vstupné do e expozícií v Levoči

spoločné vstupné do všetkých troch expozícií je 5€ / študenti (19 – 26 ) a seniori (nad 60 ) 4€ / žiaci (6 – 18) 3€ / dieťa (do 6 rokov) zdarma

Expozície sú otvorené denne od 9:00 do 17:00

Aké boli osudy najslávnejšieho umelca spájaného s Levočou? Kde žil a tvoril majster, ktorého celý svet pozná pod menom Majster Pavol z Levoče?

Odpovede na tieto otázky hľadajte v nenápadnom dome na levočskom námestí, ktoré nesie jeho meno. Dom číslo 20 na Námestí Majstra Pavla poodhalí fakty zo života umelca i úskalia jeho tvorby.

V historickom  dome na námestí, ktorého najstarším známym majiteľom bol Majster Pavol z Levoče je expozícia venovaná životu a dielu jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi. Vo forme faximile dokumentuje jeho najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch východného a stredného  Slovenska. Fotografický a faktografický materiál približuje majstrove životné osudy.  Pohľad na  slávnu „Poslednú večeru“ či „Madonu“ z oltára Narodenia, vám úplne zblízka ponúknu možnosť rozpoznať aj tie najjemnejšie nuansy Majstrovej tvorby. Veľké monumentálne oltárne diela sa tu striedajú z komornými plastikami a ponúkajú neopakovateľný pohľad na tvorbu umelca z rozhrania neskorej gotiky a ranej renesancie v na našom teritóriu.