Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor

10. marec 2022, 16.00, Nám. Majstra Pavla 40, Levoča

SNM-Spišské múzeum v Levoči v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pozýva na výstavu 

Výstava prezentuje významnú osobnosť cirkevného, kultúrneho a spoločenského života prelom 19. a 20.  stor. ŽIGMUND BUBICS bol  cirkevným hodnostárom, umelcom, zberateľom a podporovateľom umenia I donátorom.  Výstava ho prezentuje zo všetkých troch strán. Ako cirkevného činiteľa – prezentáciou predovšetkým memorabílií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach( napr.:  pontifikálne črievice, kazula, pečatidlo…) , umeleckého nadšenca a maliara – kolekciou autorských diel ( krajinárske diela, zátišia, štúdie rastlín…) a vplyvného zberateľa, ktorý svoju zbierku daroval  vtedajšiemu Košickému múzeu – výberom z rozsiahlej kolekcie daru obrazov francúzskych, anglických, rakúskych, maďarských a iných významných umelcov.  ( napr.: Jacques-Louis David, Nicolas Poussin, Karol Markó st. …)

Jeho vzdelanie, rozhľad  a medzinárodné kontakty ho spájajú aj s rekonštrukciou Dómu sv. Alžbety v Košiciach, Kaplnky sv. Michala, so zriadením knižnice v biskupskom paláci …

Výstava vznikla vo VSM pod kurátorským dohľadom Mgr. Ivana Havlice – ivan.havlice@vsmuzeum.sk, +421917965011

Pre verejnosť je sprístupnená od 11.3. 2022 denne od 9,00 – 17,00.

K výstave je k dispozícii rozsiahly katalóg.

Viac info: PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, Centrum marketingovej činnosti a komunikácie, dasa.pavukova@snm.sk, +421 918 580 962

Vyhradené pre umenie V. / štyri prednášky o ochrane predmetov liturgického a sakrálneho umenia


9. 3. 2022 / Liturgické textílie a odevy

6. 4. 2022 / Liturgické predmety

4. 5. 2022 / Muzealizácia sacrum. Cirkevné múzeá.

8. 6. 2022 / Ohrozené kostoly

Vždy v stredu od 10:00 do 13:00 v budove múzea na Mäsiarskej ulici č. 18 v Levoči.
Účasť na všetkých prednáškach je výhodou, ale nie podmienkou.
Účasť je bezplatná a možná len pre obmedzený počet záujemcov. Usporiadateľ neprepláca cestovné, ubytovacie a stravné výdavky účastníkov.

Vyplnenú prihlášku nám, prosím, zašlite do 3.3. 2022 na adresu SNM-SML, Nám Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča alebo na dasa.pavukova@snm.sk
Všetci prihlásení budú kontaktovaní s presnými pokynmi.
Podujatie sa bude konať v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na vzdelávací cyklus Vyhradené pre umenie V.
Štyri prednášky o umení sú určené odborným pracovníkom v oblasti umenia a kultúry (dokumentaristi, lektori, historici, správcovia pamiatok …) a budú prebiehať v budove múzea na Mäsiarskej ulici č. 18. Počet účastníkov je limitovaný a prednášok sa môžu zúčastniť vopred prihlásení záujemcovia.

V tomto cykle prednáša historička umenia, PhDr. Alena Piatrová, PhD.

Počas štúdií Estetiky a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastňovala na stretnutiach (krúžkoch, ako sme to vtedy nazývali), ktoré viedol profesor Jozef Hlinický, Rigorózne a doktorandské štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite.
Po novembri ´89 odišla do Talianska, kde
vo Florencii na Istituto Mistici Corporis študovala kurz náboženských a sociálnych vied. Po návrate na Slovensko pôsobila v pamiatkovej starostlivosti, v redakcii Katolíckych novín a v Slovenskom národnom múzeu.
Od roku 1996 pracovala ako metodička v Slovenskej národnej galérii.
V roku 2001 nastúpila na miesto odbornej asistentky na katedre dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite; tu pôsobila v rokoch 2006
až 2011 ako riaditeľka Inštitútu kresťanskej kultúry. Po zrušení Inštitútu ju pozval otec arcibiskup
Róbert Bezák, aby zriadila diecéznu galériu,
v ktorej pôsobila ako kurátorka. Za krátky čas tu zorganizovala niekoľko výstav prezentujúcich nielen históriu diecézy, ale aj súčasné náboženské umenie. Od júla 2012 až do súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Historickom múzeu Slovenského národného múzea.

K jej najvýznamnejším kurátorským a spolukurátorským výstavám patria:

  • výstava tvorby františkána a výtvarníka moderny Teodora Jozefa Tekela v trnavskej galérii Jána Koniarka, ktorá mala niekoľko repríz doma i v zahraničí a sprevádzalo ju vydanie jedinečnej monografie.
  • výstava reflektujúca súčasné kresťanské výtvarné umenie s názvom Očami (NE)viditeľné v bratislavskom Dome umenia.
  • Ars liturgica / zlatníctvo v službách liturgie v Historickom múzeum Slovenského národného múzea.
  • Ss. Cirillo e Metodio – Patroni d´Europa vo Vatikánskych múzeách v r. 2013.
  • Tesori Gotici dalla Slovacchia v paláci al Quirinale v Ríme v r. 2016.