Pohľady do minulosti

O novších archeologických nálezoch z Levoče v kontexte osídlenia Spiša

Prednáša PhDr. Marián Soják, PhD.

25. jún 2020 o 16.00 / historická radnica, Nám. Majstra Pavla 2, Levoča

Pohľad osemdesiaty piaty


Autor pohľadu nás oboznámi s najnovšími poznatkami z oblasti archeológie zo súčasného katastra Levoče. Zameria sa na niektoré novšie výsledky archeologických výskumov v chronologickom slede od paleolitu po novovek, pričom ich porovná s doloženými osídleniami na Spiši a v iných regiónoch Slovenska, prípadne v zahraničí. Bokom nezostanú ani aktuálne výsledky jeho výskumov v jaskyniach a na poli numizmatického bádania. Časť z nich získala medzinárodný ohlas.

PhDr. Marián Soják, PhD. (1970)

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava v odbore archeológia – história a štúdium ukončil titulom Mgr. v roku 1994. V roku 2000 ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s titulom PhD. Roku 2006 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončil doktorandské štúdium s titulom PhDr. V súčasnosti pôsobí v Archeologickom ústave SAV Nitra, na pracovisku v Spišskej Novej Vsi, ako samostatný vedecký pracovník – archeológ, od roku 2019 ako vedúci Oddelenia záchranných výskumov – Spiš, pracoviska AÚ SAV v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2016 zároveň pôsobí ako externý vysokoškolský pedagóg na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde na Katedre histórie prednáša pravek Európy, vybrané kapitoly z praveku a historickú archeológiu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *