Orientálny motív na evanjelickom cintoríne v Levoči

Prednáša PhDr. Marta Herucová, Ph.D.

6 / 11 / 2023 v historickej radnici
Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči

Náhrobok členov rodín Wittchen, Maday, Dörner a Szakmáry vznikol na prelome 19. a 20. storočia. Zdobí ho u nás neobvyklý motív okrídleného slnka a dvoch kobier – symbol boha nebies Hora Behdetského a bohyne Vadžet – rozšírený od staroveku na Strednom i Blízkom východe. Je zaujímavé sledovať uplatnenie tohto symbolu v európskej a najmä uhorskej sepulkrálnej (náhrobkovej) oblasti a pristaviť sa pri jeho významoch
a zdrojoch jeho poznania. Hoci levočský príklad je
na Slovensku ojedinelý, orientálne inšpirácie sa uplatňovali v rôznych sférach umeleckej tvorby.

Historička umenia PhDr. Marta Herucová, Ph.D. sa venuje výskumu umenia 19. storočia. Dlhoročne spolupracuje so SNM-Spišským múzeom v Levoči, pre ktoré pripravuje knihu OPVS DONATELLI.
V Ústave dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v Bratislave je v súčasnosti hlavnou riešiteľkou projektu Orient vo výtvarnom umení Slovenska. Aktívne sa zúčastňuje na podujatiach pracovnej skupiny Egypt & Austria. 
 

Back To Top