2. – 5. október 2023

Historická radnica v Levoči, Námestie Majstra Pavla 2

SNM-Spišské múzeum v Levoči Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu. Konferenciu vedecky zastrešuje Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Dnes je smrť vytesňovaná na individuálnej spoločenskej úrovni, no v stredoveku bola všadeprítomnou a prirodzenou súčasťou kultúry našich predkov. Cieľom konferencie je priniesť komplexný interdisciplinárny po-hl’ad na fenomén smrti a rôzne podoby umierania v stredoveku; analyzovať spôsoby, akými sa človek vyrovnával s touto existencionálnou otázkou a nakoľko sa jej vnímanie Iíši od postojov nás súčasníkov. Vyžiadané témy:

• rituály a obrady spojené s umieraním, smrťou a pochovávaním

• reflexia smrti naprieč rôznynni sociálnymi vrstvami a prostrediami

• príprava na smrt‘, ars moriendi, posledná vôl’a

• náboženské a filozofické predstavy o posmrtnom živote, ich zobrazenie v umení (tanec smrti)

• posmrtný kult panovníka a svätca

• osud pozostalosti po zosnulých (pozostalí, trúchlenie, vdovy, siroty, dedenie)

• rôzne formy smrti: smrť násilná (vraždy, zabitie, smrť v boji, tresty) a prirodzená (choroba, staroba, predčasná smrť)

• postoj k smrti: strach zo smrti, smrť hrdinská, smrť svätca

• fenomén snnrti a zomierania v minulosti a dnes z pohl’adu rôznych vedných disciplín.

dĺžka prednášky: 20 minút miesto konania: Historická radnica, Námestie Majstra Pavla 2, Levoča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top