Acta Musaei Scepusiensis 2014 – 2017 vychádza po štyroch rokoch a prináša najzaujímavejšie výsledky vedeckých výskumov, rôznych odborných a kultúrnych aktivít nielen pracovníkov nášho múzea, ale aj ľudí, ktorých oslovujeme, aby sa s nami podelili so svojimi bádaniami. V predkladanej (štvor)ročenke, v poradí siedmej, ponúkame štúdie z oblasti archeológie, histórie a dejín umenia. Napriek ich tematickej rôznorodosti, väčšina sa dotýka Spiša a mesta Levoče. V ročenke sa stretli viaceré príspevky jedného autora, ktoré sme počas štyroch rokov postupne získali, ale až teraz ich publikujeme.
Úspešne sme pokračovali v prednáškovom cykle nášho múzea Pohľady do minulosti. Ambícia uverejňovať jednotlivé prednášky sa nám darí len čiastočne, lebo nie všetci prednášajúci nám dodajú ich písomné verzie. Do ročenky sme zaradili aspoň ich prehľad formou obrazovej prílohy, aby sa o nich zachovala kontinuita informácií. Obdobne prinášame obrazový záznam o medzinárodnom festivale Súhradnice 2016.
Tak ako v predošlých rokoch, aj tentoraz sme zostavili bibliografiu prírastkov knižnice múzea. Knižnica zažila nemalé zmeny, od roku 2015 slúži zamestnancom múzea i verejnosti vo vynovených priestoroch historického domu na Mäsiarskej ulici 18.
Veríme, že na nasledujúcich stránkach si nájdete niečo, čo vás obohatí a stane sa zdrojom nového poznania a inšpirácií.

Mária Novotná

 • Na úvod / PhDr. Mária Novotná
 • I Štúdie a odborné články
 • Archeologický výskum v severozápadnej časti akropoly Spišského hradu / Mgr. Martin Stejskal
 • Hudba, ktorá znela v Levoči. Príspevok k výskumu dejín hudby na Spiši v ranom novoveku / PhDr. Janka Petőczová-Matúšová, CSc.
 • Študenti jezuitského gymnázia účinkujúci v školských drámach / Dr. Theol. Miroslav Varšo
 • Tri divadelné hry v jezuitskej škole: Sapientia Salomonis quesita et possessa, Magnes Amoris Divini, Talasio / Dr. Theol. Miroslav Varšo
 • Mudrci či králi? Vplyv konfesionálnej príslušnosti na inscenácie barokových školských hier / Dr. Theol. Miroslav Varšo
 • Barokové zázraky. Niektoré z nevysvetliteľných udalostí, ktoré sa odohrali v 17. storočí na Spiši / Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.
 • Pôsobenie rekatolizačných reholí na Spiši v 17. a 18. storočí / Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
 • Pramenná hodnota cirkevných matrík / Mgr. Monika Fekiačová
 • Maliar Július Adam (1862 – 1942) a predlohy jeho diel / PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
 • Orfeus a Eurydika na reliéfe dekoračných stĺpov / PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
 • Bratři Kotrbové (mezi restaurovaním a řemeslem: bratři Kotrbové a ich činnost nejenom na Spiši) / Mgr. Matěj Kruntorád
 • II Pohľady do minulosti 2014 – 2017
 • (53) Barokové zázraky. Niektoré z nevysvetliteľných udalostí, ktoré sa odohrali v 17. storočí na Spiši / Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník
 • (54) Spoločnosť Ježišova a jej pôsobenie na Spiši. O.A.M.D.G. – Všetko na väčšiu Božiu slávu / Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
 • (55) Mariánska úcta k jezuitskej spiritualite / Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
 • (56) Jezuitské divadlo v Spišskej Kapitule. Divadelné drámy z polovice 17. storočia / Dr. Theol. Miroslav Varšo
 • (57) Medzi reštaurovaním a remeslom. Bratia Kotrbovci a ich činnosť nielen na Spiši / Mgr. Matěj Kruntorád
 • (58) Ženy ako obyvateľky stredovekých hradov a miest / PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.
 • (59) Bosorky, strigy, čarodejnice / PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
 • (60) Svätopluk I.: Panovník a jeho legenda / prof. PhDr. Martin Homza, PhD.
 • (61) Hedviga Tešínska. Kňažná a spišská „hrabinka“ / Mgr. Veronika Kucharská, PhD.
 • (62) Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči a jeho reštaurovanie / Mgr. Eva Spaleková – akad. soch. Juraj Maták
 • (63) Hudba, ktorá znela v Levoči. Z dejín hudobnej kultúry na Spiši / PhDr. Janka Petőczová-Matúšová, CSc.
 • (64) Piaristi na Spiši v 17. a 18. storočí. Ordo regularium pauperum matris dei scholarum piarum / Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
 • (65) Príbeh Stallungu / PhDr. Mária Novotná
 • (66) Levoča v Rakúsko-Uhorsku. Výstavba mesta 1848 – 1918 / doc. PhDr. Ivan Chalupecký
 • (67) Ara et aedicula. Edikulové oltáre na Spiši / PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
 • (68) Martin Benka a jeho sakrálna tvorba / PhDr. Alena Piatrová, PhD.
 • (69) Ako spísať spišské dejiny? / prof. PhDr. Martin Homza, PhD.
 • (70) Organisti a organári v dejinách Levoče / PhDr. Janka Petőczová-Matúšová, CSc.
 • (71) Život na šľachtickom dvore / PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
 • III Súhradnice 2016
 • K nedávným proměnám dvou hradních zřícenin středního Podyjí  / doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
 • IV Fontes
 • Litograf Giuseppe Lancedelli a trhy v Sibiu očami maliara Franza Adama Neuhausera / PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
 • V Varia
 • Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2014 / Mgr. Lucia Laciňáková
 • Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2015 / Mgr. Lucia Laciňáková
 • Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2016 / Mgr. Lucia Laciňáková
 • Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2017 / Mgr. Lucia Laciňáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top