Prednáša Mgr. Peter Kováč

23. 2.2023 (štvrtok) / 16:00 / Historická radnica

Pohľad deväťdesiaty tretí

Duchovný svet pastierov oviec minimálne do polovice 20. storočia utvárali poverové predstavy, obyčaje a viera v nadprirodzené sily a mágiu. Realita podľa nich mohla byť ovplyvniteľná rozličnými magickými rituálmi alebo úkonmi, ktorých znalosť sa na Spiši často spájala práve s pastierskym a predovšetkým s bačovským stavom. Bačovia – strigoňi/vražci/porabjači mohli prostredníctvom magických praktík zničiť úrodu, privolať nepriazeň počasia či uškodiť zvieratám alebo ľuďom, ale tiež pomôcť, vyliečiť, uzdraviť, veštiť či priaznivo ovplyvniť budúcnosť. 

Mgr. Peter Kováč (1994)

Študoval na Katedre etnológie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a štúdium ukončil titulom magister v roku 2018. Od tohto roku do súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom múzeu-Spišskom múzeu v Levoči ako etnológ – kurátor. Venuje sa predovšetkým výskumu tradičného ovčiarstva a pastierstva na strednom Spiši, od roku 2019 aj v rámci vedeckovýskumnej úlohy Slovenského národného múzea s názvom Tradičné ovčiarstvo na strednom Spiši. Venuje sa tiež výskumu ľudovej mágie, slovesného folklóru, obyčajovej kultúry a tradičného odevu v okolí Levoče a Spišského Podhradia, a je zakladateľom a predsedom OZ Juhaska reguľa. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top