Rukopis písaný humanistickou kurzívou je dielom  Antonia Gazia z  Padovy, (1461 – 1528), lekára a pedagóga. Pôvodne patrila do fondu knižnice Jána Henckela, o čom svedčí aj posesorský záznam na prvej strane. Joannis Henckel plebanis Lewtschowien[sis] (Ján Henckel, levočský farár). Dnes je súčasťou Knižnice Spišskej kapituly. Okrem tejto informácie sa v úvode nachádza venovanie. Autor rukopis venoval  „Najdôstojnejšiemu  v Kristu otcovi a pánu, pánu Žigmundovi, najhodnejšiemu varadínskemu biskupovi, najdrahšiemu a najváženejšiemu pánovi, ktorému sa odporúča…“

 151 zapísaných strán pojednáva ako uvádza sám autor  „ O upevňovaní a predlžovaní jarej a prekvitajúcej mladosti človeka. Ktorú v mene Krista zozbieral z rozličných výrokov dávnych mudrcov najmenší zo všetkých profesorov vied a medicíny, Anton Gazius z Padovy.“ 

Anton Gazius z Padovy, zaznamenal aj dátum, kedy knihu dokončil.Stalo sa tak : „S Božím prispením a pomocou, ako aj na príhovory orodujúcich svätých, som ja, Anton Gazius z Padovy, najmenší zo všetkých profesorov vied a medicíny, dokončil túto knihu dňa 17. apríla tohto roku od spásneho vtelenia 1508. Za čo buď meno Pánovo  požehnané odteraz až naveky.“

Knižný blok je v pôvodnej koženej väzbe s drevenými doskami, viazaný na tri pravé a dva kapitálkové väzy. Dosky sú potiahnuté poškodenou hnedou kožou, zdobenou slepotlačou a zlatotlačou s motívmi roziet, filigránskych rámov a florálnej a geometrickej výzdoby. Na prednej doske sú dve mosadzné háčkové spony, na zadnej doske dole stopa po zapínacej páske, hore fragmentárny zvyšok po koženej zapínacej páske. Na zadnej doske je tiež železné oko na uchytenie knihy k pultu v rámci ochrany pred odcudzením vo verejnej knižnici (libri catenati). Oriezka bloku je cizelovaná, zlátená.

Text je písaný do blokov, Tituly hláv červeným, korpus textu dubienkovým atramentom. Uprostred horného okraja každej fólie je meno Ježiš, obklopené z oboch strán i zdola troma krížikmi: (+ Jesus + )

Zuzana Demčáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top