Prednáša PhDr. Slávka Sámelová

21/9/2023/(Štvrtok)/16:00
v historickej radnici
Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči

Pohľad deväťdesiaty ôsmy

Hygiena, akú poznáme dnes, sa veľmi líšila od tej spred dvoch či troch storočí. Všeobecný dojem, ktorý si vytvoril dnešný človek o nízkom stupni telesnej hygieny v ranom novoveku, nie je celkom nepravdivý. V skutočnosti to asi nebolo až také zlé, i keď denné umývanie nebolo bežným javom. Prednáška priblíži dejiny kúpeľníctva a poskytovanej zdravotnej starostlivosti v dejinách Levoče i existenciu tunajších verejných kúpeľov,
ktoré môžeme na základe archívnych prameňov doložiť už
od druhej polovice 16. storočia. Súčasne predstaví 
históriu liečivých kúpeľov ležiacich v blízkosti Levoče.

PhDr. Slávka Sámelová (1975) 
Archivárka a odborná pracovníčka Spišského archívu v Levoči.
Je spoluautorkou monografie Dejiny Vlkoviec (2018) a vo výskume
sa zameriava na regionálne dejiny, prevažne na mesto Levoču
v 19. a 20. storočí. Výsledky výskumov publikuje v odborných štúdiách a článkoch. 

Back To Top