Notre-Dame na Spiši? Áno, na Spišskom hrade, obklopená hradnými múrmi spred ôsmych storočí. Kresba pôdorysu katedrály na ploche hradného nádvoria Spišského hradu v mierke 1:1 predstavuje jednu z najslávnejších stredovekých katedrál. Vytýčené body sú pospájané  inštalačnou páskou. Vykresľujú tak stavebný systém objektu – múry, stĺpy a klenby. Všetko tak, aby ten kto vie „čítať“ pôdorysy vedel presne vstúpiť do hlavnej lode alebo sa prechádzať po apside.

Matúš Lányi pokračuje týmto vo svoje  koncepcii vizualizácie pôdorysov stredovekých katedrál v netradičných  priestoroch. Chartres, Amiens či Sv. Martin v Spišskej Kapitule sa ocitli na ihriskách, v telocvičniach. V prípade Notre-Dame ide o historické prostredie nádvoria monumentálneho hradu. Fúzia sakrálneho a svetského priestoru však ponúka opäť priestor na uplatnenie veľkej dávky predstavivosti, komparácie ale aj tolerancie a hľadania odpovedí na množstvo otázok. Prečo? Ako to spolu súvisí ? 

Spojenie významných európskych pamiatok môže prinášať mnoho paralel – od doby kedy vznikli cez ich architektonický štýl, zápis v zozname pamiatok UNESCO, požiar či identickú polohu na rovnobežke, podľa ktorej je aj dielo pomenované – 48° 59′ 58.0″ N / 48° 51′ 10.8″ N.

Prekrytie pôdorysov do značnej miery konfrontuje  aj symbolický, či kultúrny rozmer oboch objektov, dispozícií plôch, priestoru a limitov ich vnímania z ľudskej perspektívy. Dielo je na nádvorí inštalované iba na krátky čas. Za dôležitejší výstup považuje autor dokumentáciu kresby z výšky, z ktorej je porovnanie čitateľnejšie.  

Dielo je zároveň experimentom s médiom kresby. Klasický podklad je nahradený prírodným terénom a linku kresby tvorí lineárna hmota. Formát kresby rovnako expanduje do rozmerov, ktoré už nie sú záležitosťou gesta zápästia či ramena. Vyžaduje sa zapojenie celého tela pri pohybe po ploche kresby. Táto veľkorysosť sa však premieta aj do čerstvých vízií a posolstiev v rámci spojenia histórie, náboženstva, architektúry, estetiky a umenia.

Kresba pôdorysu je realizovaná v mierke 1:1. Jej plocha zaberá vyše 6000 štvorcových metrov. Rozloha nádvoria je viac ako 2 hektáre. Kresba je vytvorená transparentnou páskou.Termín realizácie: 4. – 11. jún 2020.

Kurátorka: Dáša Uharčeková Pavúková

© Matus Lanyi ©Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top