Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách

Prednáša Doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

27 / 4 / 2023 / (Štvrtok) / 16:00 / Historická radnica
Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči

Pohľad deväťdesiaty piaty

Štát a cirkev sú veľmi staré inštitúcie. V rámci dvetisícročného spolužitia sa ich vzťah skladal z množstva súhier, hľadaní, nenávistí, odmietaní, obdivov, opovrhnutí, vzostupov i pádov. Dokonca si občas vymenili svoje úlohy. Ale tiež sa menili časy, problémy a očakávania. Z ich vzťahu sa rodili hodnoty spoločenského života, myslenia a európskej identity.

Doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. (1973) je rímskokatolícky kňaz, cirkevný historiko a docent  na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Študoval na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vatikánskej škole archívnictva Scuola Vaticana di Archivistica, Paleografia e DiplomaticaPápežskej univerzite Gregoriana, kde získal doktorát u prof. Luigiho Mezzadriho. Je členom vedeckej rady Historického ústavu v Ríme. Na Katolíckej univerzite pôsobí od roku 2004. Publikuje historické práce z kodikológie a paleografie. Venuje sa výskumu raného kresťanstva. Je autorom monografií o neskorej antike.

Back To Top