Žigmund Bubics

Mecén umeleckej zbierky a regotizačnej prestavby dómu sv. Alžbety

Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

23 / 3 / 2023 / (Štvrtok) / 16:00 / Historická radnica
Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči

Pohľad deväťdesiaty štvrtý

Biskup Bubics ako cirkevný hodnostár prejavoval vrelý záujem o dianie nielen cirkevného života svojej diecézy, ale ruka v ruke ho vnímal ako súčasť kultúrneho a spoločenského diania. Horlivosťou mecéna pristupoval k záchrane historických artefaktov až do tej miery, že zhromaždil úctyhodnú umeleckú zbierku, osobne darovanú ako významný vklad pri zakladaní zbierok Východoslovenského múzea. V čase nástupu do úradu biskupa prevzal už prebiehajúcu historizujúcu prestavbu svojej sídelnej katedrály, ktorú síce razantne, ale v duchu svojho najlepšieho estetického názoru, prestaval do dnes už kodifikovanej podoby. Jeho prístup vyvolávajúci dobové diskusie sa stal sám o sebe historickým prameňom a svedectvom doby, ktorá vtlačila silnú pečať kultúrnym dejinám prelomu storočí.

Mgr. Katarína Nádaská, historička, pracuje vo Východoslovenskej galérii v Košiciach ako vedúca úseku odborných činností. Venuje sa problematike výskumu rôznych tém kultúrneho dedičstva, osobitne dejinami katedrály sv. Alžbety v Košiciach. V rámci posledných publikačných výstupov k tejto téme sa ako spoluautorka textu zúčastnila projektu fotografickej knihy Metropolitné katedrály – dóm sv. Alžbety (Ikar, 2022). Pripravila výstavu reštaurátorského diela Márie Spoločníkovej (Východoslovenská galéria, 2017), nominovaná na národnú cenu ICOMOS – Dedičstvo pre budúcnosť 2017, taktiež výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov v Jasove (Východoslovenská galéria, 2020 – 2021), cena Pamiatky a múzeá za rok 2020.

Back To Top