Pri zrode múzeí stála vždy zberateľská činnosť, snaha sústrediť umelecké a iné materiálne doklady minulosti, snaha (možno márna) zachytiť deje minulé. Táto činnosť je dnes zakotvená v zákone, ale aj keby tomu tak nebolo, nadobúdať a meniť rôzne predmety na zbierky a vytvárať tak zbierkové fondy patrí k základným aktivitám múzejníkov a múzejníčok na celom svete.
SNM-Spišské múzeum v Levoči pripravilo výstavu zo svojej akvizičnej a zbierkovej činnosti výberom
trinástich predmetov. Kurátori a kurátorky SNM-Spišského múzea v Levoči vybrali predmety, ktoré boli získané v uplynulých desiatich rokoch. Rozprávajú o nich a zároveň o práci v múzeu, ktorá nie je na očiach verejnosti. Deje sa v pozadí pred tým, ako sa z predmetu stane múzejná „položka“ alebo exponát výstavy. Trinásť príbehov je trinásť rozprávaní, napríklad o tom, ako náhodne získaný predmet doplní alebo objasní chýbajúce a niekedy úplne neznáme údaje či nové súvislosti k už existujúcim predmetom v zbierke múzea. O tom je príbeh Spod Spišského hradu, príbeh Aby bolo svetlo a príbeh Ľubovník bodkovaný. Inštinkt kurátorov múzea môže viesť k záchrane už temer zničeného diela, ako to opisuje Príbeh z garáže. Tento príbeh, ako aj príbeh V krajine črepov, zároveň ukazuje, že predmety často potrebujú svojich „záchrancov“, „lekárov“ a „ošetrovateľov“, ukazuje aká dôležitá je práca reštaurátorov a iných odborníkov, ktorí sa podieľajú na ich znovu oživení. Hoci sa akvizície často zdajú byť (a možno aj sú) náhodné, neúnavné, vedecké bádanie a trpezlivosť múzejníkov dokáže urobiť z jednotlivých predmetov ucelené kolekcie, ktoré často dávajú väčší a hlbší zmysel. Možno sa o tom presvedčiť v príbehoch Zachytené miesto, Týchto pár riadkov, Na ľevockej hure, Vešele v Uloži a Príbeh klobúka. Niekedy akoby si predmety samé našli cestu do múzea, čo je prípad pojednaný v takmer detektívnych príbehoch Dizajn a pohodlie a S výtvarným talentom a šľachtickým titulom. Individuálny prístup k výberu jednotlivých predmetov je badateľný aj v spôsobe ich interpretácie, čo pridáva na zaujímavosti trinástich
textov, ktoré ponúkame v tomto katalógu.
Každý z trinástich predmetov mal svoj osud a mohlo by sa zdať, že ich nič nespája. Opak je pravdou, tou spojnicou je muzeálna práca, jej radosti i strasti, býva tímová a často sa na nej podieľajú ľudia viacerých profesií. Všetko to spolu tvorí celok nazývaný múzeum.

Mária Novotná

OBSAH

Na úvod
Spod Spišského hradu / Mgr. Martin Stejskal
V krajine črepov / Mgr. art. Martin Rosenberger
Dizajn a pohodlie / PhDr. Mária Novotná
Vešeľe v Uložu / Mgr. Peter Kováč
Rohbockové veduty. Zachytené miesto / Mgr. Zuzana Janošíková, Ph.D.
Príbeh z garáže / PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
Na obranu i útok / PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
Na ľevockej hure / Mgr. Peter Kováč – Mgr. Lucia Laciňáková
Aby bolo svetlo / PhDr. Mária Novotná
S výtvarným talentom a šľachtickým pôvodom / PhDr. Mária Novotná
Týchto pár riadkov… / Mgr. Zuzana Janošíková, Ph.D. – Mgr. Lucia Laciňáková
Ľubovník bodkovaný / PhDr. Mária Novotná
Príbeh klobúka / Mgr. Peter Kováč
Akvizície SNM-Spišského múzea v Levoči 2009 – 2019 / Mgr. Martina Macejová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top