Sv. František a jeho Pieseň brata slnka (Chválospev stvorenia)
 
Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
Tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,
len Tebe patria, Najvyšší;
a nijaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno.
 
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,
najmä s pánom bratom Slnkom,
ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny a žiari veľkým jasom;
o Tebe, Najvyšší, je nám znamením.
 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru
Lunu a hviezdy;
na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
 
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,
za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,
čím dávaš svojim tvorom obživu.
 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,
ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
 
Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň,
ktorým osvetľuješ noc.
Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu
matku Zem,
ktorá nás živí a stará sa o nás
a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
 
Buď pochválený, môj Pane, za tých,
čo odpúšťajú pre Tvoju lásku
a znášajú slabosť a trápenie.
Blahoslavení tí, ktorí to pokojne znášajú,
lebo Ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.
Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,
lebo druhá smrť im neublíži.
 
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,
ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

Povzbudenie nášho svätého otca Františka

Najmilší bratia a naveky požehnaní synovia, počujte ma, počujte hlas svojho Otca: Veľké veci sme sľúbili, väčšie však boli sľúbené nám. Zachovajme, čo sme sľúbili, po prisľúbených túžme. Rozkoš je krátka, trest večný. Utrpenie je nepatrné, sláva nekonečná. Mnohí sú povolaní, málo je vyvolených, všetci dostanú odplatu. Amen.

St. Francis of Assisi Prayers
Canticle of the Sun
Most high, all powerful, good Lord, to You be praise, glory and honor and
all blessing.
To You alone, Most High, do they belong,
and there is no man worthy to name You.
Praise be to You, my Lord, with all Your creatures.
Chief of all is Sir Brother Sun,
who is our day; through whom You give light.
Beautiful is he, radiant, with great splendor.
He is a true revealer of You, Most High.
Praise be to You, my Lord, for Sister Moon and for the stars.
In heaven You have formed them, bright, precious and fair.
Praise be to You, my Lord, for Brother Wind, and for the air,
and for the cloud, for clear sky and for all weathers,
by which You give nourishment to all Your creatures.
Praise be to You, my Lord, for Sister Water. She is most useful and humble,
precious and pure.
Praise be to You, my Lord, for Brother Fire, by whom You light up the
night. Fair is he and merry, mighty and strong.
Praise be to You, my Lord, for our Sister, Mother Earth, who sustains and
keeps us. She brings forth divers fruits, the many-hued flowers and grass.
Praise be to You, my Lord, for those who grant pardon for love of You, and
bear weakness and buffetings. Blessed are they who live in peace, for by
You, Most High, shall they be crowned.
Praise be to You, my Lord, for our Sister, Bodily Death, From whom no
living man can flee. Woe to them who die in mortal sin! But blessed they
who shall find themselves in Your most holy will; to them the second death
shall do no ill.
O Creatures all! praise and bless my Lord, and gratefully serve Him with
deep humility.

The Exhortation of our Blessed Father Francis to the Friars
Most Beloved Friars and Sons forever blessed, Hear me, hear the voice of your Father. Great things we have promised; greater have been promised us. Let us observe the former; let us aspire to the latter. Pleasure is short; punishment, everlasting; Suffering is slight; glory, infinite; Many are called, few are chosen. Brothers, while we have time, let us do good.

Back To Top