9. 3. 2022 / Liturgické textílie a odevy

6. 4. 2022 / Liturgické predmety

4. 5. 2022 / Muzealizácia sacrum. Cirkevné múzeá.

8. 6. 2022 / Ohrozené kostoly

Vždy v stredu od 10:00 do 13:00 v budove múzea na Mäsiarskej ulici č. 18 v Levoči.
Účasť na všetkých prednáškach je výhodou, ale nie podmienkou.
Účasť je bezplatná a možná len pre obmedzený počet záujemcov. Usporiadateľ neprepláca cestovné, ubytovacie a stravné výdavky účastníkov.

Vyplnenú prihlášku nám, prosím, zašlite do 3.3. 2022 na adresu SNM-SML, Nám Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča alebo na dasa.pavukova@snm.sk
Všetci prihlásení budú kontaktovaní s presnými pokynmi.
Podujatie sa bude konať v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na vzdelávací cyklus Vyhradené pre umenie V.
Štyri prednášky o umení sú určené odborným pracovníkom v oblasti umenia a kultúry (dokumentaristi, lektori, historici, správcovia pamiatok …) a budú prebiehať v budove múzea na Mäsiarskej ulici č. 18. Počet účastníkov je limitovaný a prednášok sa môžu zúčastniť vopred prihlásení záujemcovia.

V tomto cykle prednáša historička umenia, PhDr. Alena Piatrová, PhD.

Počas štúdií Estetiky a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastňovala na stretnutiach (krúžkoch, ako sme to vtedy nazývali), ktoré viedol profesor Jozef Hlinický, Rigorózne a doktorandské štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite.
Po novembri ´89 odišla do Talianska, kde
vo Florencii na Istituto Mistici Corporis študovala kurz náboženských a sociálnych vied. Po návrate na Slovensko pôsobila v pamiatkovej starostlivosti, v redakcii Katolíckych novín a v Slovenskom národnom múzeu.
Od roku 1996 pracovala ako metodička v Slovenskej národnej galérii.
V roku 2001 nastúpila na miesto odbornej asistentky na katedre dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite; tu pôsobila v rokoch 2006
až 2011 ako riaditeľka Inštitútu kresťanskej kultúry. Po zrušení Inštitútu ju pozval otec arcibiskup
Róbert Bezák, aby zriadila diecéznu galériu,
v ktorej pôsobila ako kurátorka. Za krátky čas tu zorganizovala niekoľko výstav prezentujúcich nielen históriu diecézy, ale aj súčasné náboženské umenie. Od júla 2012 až do súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Historickom múzeu Slovenského národného múzea.

K jej najvýznamnejším kurátorským a spolukurátorským výstavám patria:

  • výstava tvorby františkána a výtvarníka moderny Teodora Jozefa Tekela v trnavskej galérii Jána Koniarka, ktorá mala niekoľko repríz doma i v zahraničí a sprevádzalo ju vydanie jedinečnej monografie.
  • výstava reflektujúca súčasné kresťanské výtvarné umenie s názvom Očami (NE)viditeľné v bratislavskom Dome umenia.
  • Ars liturgica / zlatníctvo v službách liturgie v Historickom múzeum Slovenského národného múzea.
  • Ss. Cirillo e Metodio – Patroni d´Europa vo Vatikánskych múzeách v r. 2013.
  • Tesori Gotici dalla Slovacchia v paláci al Quirinale v Ríme v r. 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top