Ministerka kultúry Natália Milanová a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis dnes na Spišskom hrade oznámili začiatok veľkej a náročnej obnovy Spišského hradu, ktorá sa prioritne sústredí na záchranu Románskeho paláca. Zároveň budú zrekonštruované aj západné paláce (paláce Zápoľskovcov – dnešné expozície múzea) a hradná kaplnka sv. Alžbety. Finančné prostriedky vo výške 4 810 000,- € na zabezpečenie spomenutých prác získalo SNM na základe uznesenia vlády SR zo štátneho rozpočtu.

„Počas ôsmich mesiacov, kedy je hrad pre verejnosť otvorený, ho ročne navštívi približne 220 000 návštevníkov z celého sveta. Aj počas pandémie to bolo okolo 120 000 návštevníkov. Spišský hrad je náš klenot zapísaný v zázname UNESCO, o ktorý sa musíme starať,“ hovorí ministerka kultúry Natália Milanová.        

Havarijný stav Románskeho paláca je výsledkom predovšetkým oslabenej statiky murív a silnej deštrukcie korún muriva. „Návrh rekonštrukcie Románskeho paláca preferuje kombináciu reštaurátorského prístupu a stavebných prác,  tzn. preferuje  záchranu historických detailov, vrátane omietok, pred iba stavbárskym prístupom k rekonštrukcii. Románsky palác bude staticky zaistený, vrátane sanácie brala, na ktorom stojí. Samotná architektúra paláca bude reštaurovaná a vo finálnej etape bude palác prestrešený formou tzv. opačnej, dovnútra otočenej strechy, ktorá neprečnieva cez siluetu múrov. Strecha je navrhnutá tak, aby spevňovala korunu muriva paláca po obvode a zároveň istila strechu, navrhnutú formou predpätej textilnej membrány,“ vysvetľuje Mária Novotná, riaditeľka SNM – Spišské múzeum.

Rekonštrukčné práce na hrade by mali prebiehať do konca roka 2024, pričom od letnej sezóny 2022 bude pre ich náročnosť hrad pre turistov prístupný len v obmedzenej miere, bez horného nádvoria. „Na strednom a dolnom hrade sa však aj v tomto čase budeme snažiť ponúknuť návštevníkom zaujímavý program. Spomenuté prístupné priestory sa budeme snažiť využiť v maximálne možnej miere na prezentáciu dejín hradu a na organizáciu podujatí pre čo najširšie spektrum návštevníkov. Z dolného nádvoria plánujeme vytvoriť tzv. kultúrny bod, ktorý ponúkne miesto na realizáciu kultúrnych aktivít mladým umelcom, hudobníkom, divadlám. Našou ambíciou je pokračovať aj v úspešných projektoch ako Divadelné piatky, Hudba z hradu či Tajomné noci na hrade,” poznamenáva GR SNM Branislav Panis.

Obnova Spišského hradu prebiehala v menšom rozsahu aj posledné roky. SNM – Spišskému múzeu sa počas nej podarilo vybudovať inžinierske siete na hrade, vďaka ktorým sa zlepšilo monitorovanie bezpečnosti areálu. SNM tiež vyriešilo vodovodné a kanalizačné prepojenie nádvorí, do zeme sa dostali elektrické rozvody, z hradieb boli odstránené visiace staré káble, sanovalo sa bralo pod západnými palácmi a tiež priľahlé múry. Komplexnou rekonštrukciou a reštaurovaním prešla architektúra tzv. kapitánskeho domu, kde všetka „nová technológia“ vyústila a odkiaľ sa aj ovláda. Vybudovaný bol moderný systém aktívnej ochrany pred účinkami blesku. Aktuálne dokončujeme štet cesty v románskom predhradí, ktorý zlepší prístup návštevníkov medzi jednotlivými nádvoriami. “Z vlastných prostriedkov realizujeme konzervovanie hlavnej vstupnej brány, v dvoch etapách sme sanovali časť uvoľneného muriva v hradbách dolného nádvoria (smerom k mestu Spišské Podhradie ) v celkovom náklade do 300 tisíc €. Pre úplnú sanáciu opevnenia v tejto časti je potrebné realizovať ešte III. etapu  stabilizáciou základu a päty opevnenia s predpokladaným nákladmi 50 tis. eur,” dodáva Mária Novotná.

Počas súčasnej rekonštrukcie Spišského hradu plánuje Slovenské národné múzeum pripraviť projektovú dokumentáciu na ďalšie časti, a to východné paláce a múry, sanácia hradného brala a celé horné nádvorie, v ktorých vzniknú nové výstavné priestory, ktoré budú venované archeologickým expozíciám. Predpokladané náklady novú projektovú dokumentáciu sa odhadujú na 150 tis. € a náklady na samotnú obnovu okolo 5 mil. €. „Tento projekt je pokračovaním rekonštrukcie celého Spišského hradu. Snahou národného múzea je príprava kontinuálnej a postupnej obnovy Spišského hradu. Po ukončení horného hradu, počítame aj s obnovou stredného aj dolného hradu. Osobitne sa pripravujeme aj na zvýšenie a skvalitnenie služieb návštevníkom, a to najmä v priestore podhradia, kde by mali vzniknúť okrem technických priestorov múzea, aj priestory pre návštevníkov, ako sú miesta na občerstvenie, predaj suvenírov a ďalšie služby. Tento proces nie je možné zvládnuť v krátkej dobe, preto ho odhadujeme na 10 rokov a celkové náklady sa pohybujú v sume 20 mil. €. Národné múzeum bude na tomto projekte spolupracovať so samosprávou, okolitými mestami a obcami.“ Dodáva generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Viac info: PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, Centrum marketingovej činnosti a komunikácie, dasa.pavukova@snm.sk, +421 918 580 962

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top