Námestie Majstra Pavla 2, Levoča  /  Otvorené denne od 9:00 do 17:00  /  +421 53 45 124 49

K architektonicky najpôsobivejším  stavbám levočského námestia patrí, okrem chrámu sv. Jakuba, budova radnice.

Mestská rada tu rozhodovala nielen o osudoch mesta jeho obyvateľov, ale i  o osudoch celého okolia. Budova vznikla pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami až do dnešnej podoby, ktorá je výsledkom prestavby v rokoch 1893 – 95.

Výstavné priestory sa počas storočí stali svedkami mnohých dôležitých rozhodnutí a stretnutí. Expozícia v radnici je venovaná dejinám mesta Levoča – jeho počiatkom, rozvoju, dobe rozkvetu i súčasnosti. Diela historického a umelecko – historického charakteru sú kombinované s ukážkami bohatej cechovej produkcie. Na druhom poschodí radnice múzeum predstavuje bohaté umelecké zbierky od gotiky cez renesanciu po barok, viažuce sa k regiónu Spiš. Unikátna Mária Magdaléna z Danišoviec, gotické plastiky a oltáre, renesančné i barokové obrazy či ikony ,  vás očaria svojou umeleckou krásou i duchovným posolstvom. Stále expozičné priestory dopĺňa výstavná sieň pre tematické a príležitostné výstavy. V roku 2000 boli výstavné priestory obohatené o „malú výstavnú sieň“, kde sú verejnosti predstavované výstavy študijného a komorného rázu, s netradičným prístupom k vystaveným dielam.

Historická radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Je zaujímavá nielen z hľadiska historického a architektonického, či ako muzeálna expozícia. Je priestorom, kde sa verejnosť stretáva so zaujímavými ľuďmi nielen na vernisážach výstav, ale aj na konferenciách, koncertoch či odborných prednáškach .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top